Yritysjärjestelyt

Teemme yritysrakenteen muutoksia

 • yritysten uudelleenjärjestelyn suunnittelu
 • fuusiot, jakautumiset ja perustamiset
 • yhtiömuodon muutokset
 • yrityksen ja liiketoiminnan kaupat

Hoidamme yrityksen tai liiketoiminnan kaupan

 • ostajan tai myyjän löytäminen
 • neuvotteluissa asiatuntijana
 • dokumentointi ja kauppakirja, tarvittaessa yhteistyökumppanien kanssa

Laskemme yrityksesi arvon

Arvonmääritys perustuu

 • useisiin laskentamenetelmiin
 • kokemukseen arvopaperimarkkinoista
 • kokemukseen yritysten liiketaloudesta
 • kokemukseen aikaisemmista kaupoista

HINTA ON OSTAJAN JA MYYJÄN VÄLINEN NEUVOTTELUTULOS, joten se voi poiketa laskennallisesta arvosta.